Profil

Základní filosofií vinařství je zachovat a dále rozvíjet pěstování vinné révy a výrobu vína, jenž jsou v rodině udržovány po několik generací. Fungování vinařství na základě rodinné tradice je zárukou pro intenzivní vztah k půdě a vinicím, jakož i k výrobě vína. Odráží se to nejen v kvalitě výsledného produktu vína, ale i v nadstandardním přístupu ke konzumentům našich vín